Letní sezona na Vodárenské věži začíná 29. června

17. 6. 2019

Vodárenská věž co nevidět zahájí už čtvrtou letní sezonu. Na tu letošní si připravila velkou novinku v podobě zpřístupnění zemního vodojemu na úpatí věže. Návštěvníci tu uvidí zajímavý příběh koloběhu vody v přírodě.

Poodhalit tajemství této unikátní technické památky se zájemci mohou vypravit o sobotách a nedělích počínaje 29. červnem. Komentované prohlídky jsou plánovány do 1. září. Prostřednictvím videoexpozic čeká návštěvníky cesta časem do dob dávno minulých, kdy čistá voda nebyla samozřejmostí. Dotknou se starých barokních zdí stavby, která po staletí zásobovala královské město vodou, a vystoupají 106 schodů ke starému vodojemu.

Protože je počet míst v každé skupině omezen, doporučujeme si prohlídku včas REZERVOVAT.

Velkým překvapením a letošní novinkou je zpřístupnění zemního vodojemu na úpatí Vodárenské věže. Do stavby z roku 1938 byly přiváděny vody ze štoly u Úsilného, ale i z nedabylského prameniště. Odsud se pak dodávala pitná voda do městské vodovodní sítě. Vodojem, který dnes již neslouží svému původnímu účelu, byl kompletně rekonstruován. Návštěvníci v něm zhlédnou příběh koloběhu vody v přírodě i v našem každodenním životě. A bude se na co dívat! Ztvárnění a způsob promítání je totiž stejně netradiční, jako toto místo.

Prohlídka vodojemu je součástí komentovaných prohlídek Vodárenské věže. Veřejnost navíc může volně zavítat do areálu pod věží a prohlédnout si naučnou stezku o vodárenství. Na desítce zastavení se například dozvědí o již zaniklém Lučním mlýně. Zjistí, jak to bylo dříve s vodou, když pro ni ještě obyvatelé města museli chodit k pumpám a pítkům a jak to tenkrát dělali, aby jim cestou domů z nádob necákala.

Hitem zejména dětských návštěvníků zůstává hravá vodní fontána Čevava, která v parných dnech osvěžuje své okolí jemnou vodní sprchou.

Fotogalerie

Zpět